0,00 €
0 ks
obsah košíka
www.gumaky-gumaky.sk
 
Obchodné podmienky

Naša spoločnosť je platcom DPH. Všetky ceny tovaru uvedené na našej internetovej stránke sú konečné uvádzané v Eurách (€) vrátane DPH a sú konečné.  

Objednávanie tovaru

Vyplnenie a odoslanie objednávky je chápané ako záväzná objednávka. Dodávateľ  Tomáš Dubný (www.gumaky-gumaky.sk) sa zaväzuje doručiť tovar zákazníkovi v požadovanom množstve a sortimente a zákazník sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a uhradiť dodávateľovi cenu.

Po vyplnení objednávky príde na zákazníkom zadanú mailovú adresu email, ktorý potvrdí prijatie  jeho objednávky. V prípade, že obchod www.gumaky-gumaky.sk nebude z akýchkoľvek dôvodov schopný splniť zákazníkovu objednávku alebo časť jeho objednávky (napr. objednaný tovar nebude dostupný z dôvodu vypredanosti), okamžite ho budeme mailom alebo telefonicky kontaktovať a dohodneme sa s ním na ďalšom postupe. Hneď ako sa bude zákazníkom objednaný tovar expedovať (tovar, ktorý si objednal mu bude od nás zaslaný), bude o tom informovaný správou, ktorá mu bude zaslaná na jeho emailovú adresu. V prípade akýchkoľvek problémov vzniknutých po odoslaní zásielky nás môže zákazník kontaktovať telefonicky na čísle  421 918 451 248, prípadne  emailom na adrese: obchod@gumaky-gumaky.sk .

Ceny

Všetky ceny v internovom obchode gumaky-gumaky.sk sú uvádzané v € (EUR) s príslušnou sadzbou DPH (20%) a sú konečné. Dodavateľ Tomáš Dubný ručí svojim zákazníkom za dodržanie ceny tovaru v čase objednávky, čo znamená, že v prípade že sa zvýši cena v období medzi vykonaním objednávky a expedíciou tovaru zákazníkovi, tovar objednaný zákazníkom mu doručíme v cenách platných v deň objednávky.

Súčasťou odoslanej objednávky je aj faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný list a daňový, ale aj reklamačný doklad.

Spôsob dodania tovaru

Tovar posielame formou listovej zásielky alebo balíka podľa vykonanej úhrady, buď doporučene (tovar zaplatený predfaktúrou), alebo formou dobierky prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti. O odoslaní tovaru budeme zákazníka informovať e-mailom na adresu, ktorú uviedol pri tvorení svojej objednávky. V prípade, že tovar, ktorý si zákazník objednal nebol dodaný, kontaktujte nás prosím (telefonicky - 421 918 451 248  alebo e-mailom na obchod@gumaky-gumaky.sk), následne sa pokúsime odhaliť chybu a dohodneme sa so zákazníkom na ďalšom postupe.

V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru.

Poštovné

Poštovné je vypočítané pri procese objednávania tovaru a záleží od sumy objednávky a prepravnej spoločnosti, ktorú si objednávateľ vyberie.

Dodacie lehoty

Dodacia lehota sa pohybuje od 2 do 5 dní. Dodacia lehota celej objednávky je závislá od dostupnosti produktu s najdlhšou dodacou dobou. Dodacia lehota je čas od vytvorenia objednávky po predanie balíku pošte alebo kuriérovi (Doručenie Slovenskou poštou trvá približne 3 dni a doručenie prostredníctvom kuriéra 24 hodín. ). Presná dodacia doba závisí od dostupnosti tovaru u dodávateľa. Ak si objednáte tovar, ktorý dodávateľ vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja a neinformoval nás, okamžite Vás budeme informovať (telefonicky, e-mailom).

Informácie o spôsobe platby:

V našom internetovom obchode môže zákazník zaplatiť za tovar nasledovnými spôsobmi: 

Dobierka

Zákazník zaplatí za tovar pri doručení a prevzatí tovaru.

Bezhotovostná platba

Zákazník zaplatí za tovar vopred bezhotovostným spôsobom na základe vystavenej zálohovej faktúry, ktorá mu bude doručená e-mailom na adresu, ktorú uvedie pri objednávke. Tovar bude odoslaný po pripísaní platby na účet.

Stornovanie objednávky

Pokiaľ si zákazník praje zrušiť svoju objednávku, prosíme ho aby nás kontaktoval (telefonicky, mailom), čo najskôr. Storno objednávky je možné dovtedy, pokiaľ objednaný tovar nebude expedovaný .

Vyhradzujeme si právo stornovať objednávku v prípade, že zákazníkovi nebudeme schopný dodať objednaný tovar v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. Obdobne si toto právo uplatníme v prípade, že zákazník nesprávne vyplní údaje potrebné k doručeniu zásielky. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. Pokiaľ bola objednávka už zaplatená, peniaze budú vrátené na účet zákazníka do 15 dní.

Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

Vrátenie tovaru

Tovar zakúpený v internetovom obchode gumaky-gumaky.sk je možne do 14 dní od prevzatia možné vrátiť bez udania dôvodu,pokial  je obuv v pôvodnom stave a nepoužívana v exteriéri, spolu s daňovým dokladom (doručeným s objed naným tovarom) na adresu: Tomáš Dubný,Kopanice 415/1,972 23 Dolné Vestenice . Toto právo vyplýva zo § 12 Zákona o ochrane /spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z.z.).

Pokiaľ bol vrátený tovar už zaplatený, peniaze budú zákazníkovi vrátené v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona najneskôr do 15 dní po obdržaní vráteného tovaru formou podľa vzájomnej dohody.

Zákazník doručí tovar predávajúcemu na vlastné náklady. Poštovné, prípadne iné náklady súvisiace s dodaním tovaru, predávajúci zákazníkovi nevracia.

Platnosť

Tieto nákupné podmienky sú platné od 15.7.2012 a plne nahrádzajú predchádzajúce nákupné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.